تبلیغات
سرزمین دوستی - حمام رفتن بهلول و هارون الرشید

سرزمین دوستی

چه بسا لذّتی کوتاه که اندوهی دراز بر جای گذارد

حمام رفتن بهلول و هارون الرشید

روزی خلیفه هارون الرشید به اتفاق بهلول به حمام رفت . خلیفه از روی شوخی از بهلول سوال نمود : اگر من غلام بودم چند ارزش داشتم ؟
بهلول جواب داد پنجاه دینار !
خلیفه غضبناك شده گفت :
دیوانه تنها لنگی که به خود بسته ام پنجاه دینار ارزش دارد !
بهلول جواب داد : من هم فقط لنگ را قیمت کردم . و الا خلیفه قیمتی ندارد.
موضوع: داستان،

[ جمعه 13 اسفند 1395 ] [ 00:27 ] [ مجتبی ابراهیمی ]

[ نظرات() ]