تبلیغات
سرزمین دوستی - داستان خویشاوند الاغ

سرزمین دوستی

چه بسا لذّتی کوتاه که اندوهی دراز بر جای گذارد

داستان خویشاوند الاغ

روزی ملا الاغش را که خطایی کرده بود می زد,
شخصی که از آنجا عبور می کرد اعتراض نمود و گفت: ای مرد چرا حیوان زبان بسته را می زنی؟
ملا گفت: ببخشید نمی دانستم که از خویشاوندان شماست اگر می دانستم به او اسائه ادب نمی کردم؟!

موضوع: داستان،

[ دوشنبه 3 آبان 1395 ] [ 00:18 ] [ مجتبی ابراهیمی ]

[ نظرات() ]